Vận tải hàng hóa tăng gần 9% so với năm 2018

Posted by admin

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, Công ty Thiên Hồng Logistics cung cấp các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng trọn gói như tư vấn, thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ quản trị theo tinh thần của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, Công ty Thiên Hồng Logistics cung cấp các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng trọn gói như tư vấn, thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ quản trị theo tinh thần của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Công ty Thiên Hồng Logistics quản lý chuỗi cung ứng bằng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp với thông tin của các hãng tàu, cảng biển, cảng hàng không, hải quan và hệ thống phương tiện vận tải kết nối giúp khách hàng cập nhật thông tin hàng hóa nhanh chóng và chính xác.

Trả lời